Fundusze inwestycyjne

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

NOVO Finance świadczy nieodpłatne doradztwo inwestycyjne na terenie Siedlec jak również całego kraju.

Pozwala nam na to zgoda* Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Jesteśmy jedyną niebędącą bankiem niezależną, prywatną firmą w regionie, która takie zezwolenie posiada.


* (Zgoda nr DFI/I/4031/30/20/16/17/U/KS wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2017 roku)”
 

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

Nasza wiedza jest dostępna dla klienta, dzięki czemu inwestor ma zawsze pełną informację na temat rozwiązań jakie mu proponujemy. 

Nie praktykujemy częstych zmian personelu, a oznacza to, że klient zawsze pracuje z jednym specjalistą. Posiadamy w ofercie ponad 300 różnych funduszy inwestycyjnych z wielu towarzystw i wciąż powiększamy ich liczbę. Szeroka gama poszczególnych funduszy pozwala na inwestycje w najbardziej efektywne klasy aktywów. Dobieramy rozwiązania do oczekiwań klienta i jego profilu inwestycyjnego. Po prostu jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, a to czym się zajmujemy jest naszym hobby.

 

 

Zapraszamy do naszego biura w centrum Siedlec gdzie w trakcie poufnej rozmowy będziemy mogli wysłuchać Państwa oczekiwań i zaproponować odpowiednie rozwiązania. Posiadamy specjalne pomieszczenia do prowadzenia tego typu rozmów.
Zapraszamy do kontaktu.

Novo Finance

Ul. Świrskiego 47
08-110 Siedlce

+48 (25) 740 81 87
 

Arkadiusz Nowakowski

Specjalista Finansowy

+48 793 590 590
arkadiusz.nowakowski@novofinance.pl