Ubezpieczenia firmowe

Contact Us

Ubezpieczenia firmowe chronią przedsiębiorstwo przed różnymi ryzykami, które mogą negatywnie wpłynąć na jego działalność. Mogą obejmować:

Ubezpieczenia majątkowe: chronią firmowy majątek, taki jak budynki, maszyny, urządzenia, towary itp., przed różnymi ryzykami, takimi jak pożar, zalanie, kradzież, czy nawałnica.
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC): chronią firmę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością.
Ubezpieczenia od przerwy w działalności: zapewniają wypłatę odszkodowania w przypadku przerwy w działalności firmy spowodowanej np. szkodą materialną lub zdarzeniem losowym.
Ubezpieczenia grupowe na życie i NNW: zapewniają ochronę pracownikom firmy i ich rodzinom.

wsparcie kredytowe

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia firmowego zależy od rodzaju działalności firmy, jej wielkości i specyfiki.

Ubezpieczenia firmowe mogą zapewnić przedsiębiorstwu bezpieczeństwo finansowe i pomóc w zminimalizowaniu strat w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń losowych.

Pamiętaj, że ubezpieczenia firmowe nie są inwestycją. Ich głównym celem jest zapewnienie ochrony przed różnymi ryzykami.

Przed zakupem ubezpieczenia firmowego dokładnie zapoznaj się z jego warunkami, aby mieć pewność, że będzie ono odpowiadać Twoim potrzebom.

 

W NOVO Finance dobierzemy dla Ciebie i Twojej firmy odpowiednie ubezpieczenie. Zoptymalizujemy Twoje koszty działalności abyś miał lepszy zakres ubezpieczenia oraz niższe koszty.

Szukasz odpowiedniego ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami!