Oszczędności i inwestycje

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W NOVO Finance prowadzimy doradztwo inwestycyjne. Znajdziesz nasz w Siedlcach, ale pomagamy naszym klientom również na terenie całego kraju.

Pozwala nam na to zgoda* Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Jesteśmy jedyną niebędącą bankiem niezależną, prywatną firmą w regionie, która takie zezwolenie posiada. To dowód również rzetelności naszych działań. 

* (Zgoda nr DFI/I/4031/30/20/16/17/U/KS wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 3 lutego 2017 roku)”

Czym są fundusze inwestycyjne? Inaczej mówiąc, jest to forma wspólnego inwestowania. Fundusze gromadzą środki od wielu inwestorów i lokują je w papierach wartościowych. Fundusze dzielimy na otwarte i zamknięte. Każde z rozwiązań pozwala uzyskać inny zysk i ma inny poziom ryzyka inwestycyjnego.

porównanie kredytów

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE (FIO, SFIO):

1 Fundusze bezpieczne

 • Pieniężne
 • Dłużne

2 Fundusze Mieszane

 • Stabilnego wzrostu
 • Zrównoważone

3 Fundusze Akcyjne

 • Polskie
 • Zagraniczne

4 Fundusze Alternatywne (w tym surowcowe)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE (FIZ):

 • FIZy publiczne
 • FIZy niepubliczne

RACHUNEK MAKLERSKI

Rachunek maklerski to rozwiązanie, które pozwala na obrót papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami finasowymi. NOVO Finance posiada licencję Agenta Firmy Inwestycyjnej Ipopema i dzięki temu w ramach współpracy z Ipopema Securities klienci NOVO Finance mogą skorzystać z następujących usług:

korzystne kredyty

1 Otwarcie i prowadzenie rachunków maklerskich

 • Pieniężne
 • Dłużne

2 Dostęp do instrumentów finansowych na rynku regulowanym (rynek wtórny):

 • Akcje
 • Obligacje
 • Kontrakty Terminowe

3 Oferty publiczne instrumentów finansowych (rynek pierwotny):

 • Akcje
 • Obligacje
 • Instrumenty strukturyzowane

4 możliwość skorzystania z doradztwa inwestycyjnego w formule prywatnego maklera

5 Oferta Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Zamkniętych

PROGRAMY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Wszyscy mamy marzenia. Edukacja dziecka, dom, nowy samochód, wymarzone wakacje, emerytura to tylko niektóre cele, do których realizacji potrzebne są nam pieniądze.

Co zrobić, aby je zdobyć? Przede wszystkim potrzebujesz rzetelnego planu finansowego, który obejmie Twoje możliwości oraz szanse, jakie daje obecnie rynek. W NOVO Finance nieodpłatnie doradzamy naszym klientom, aby ich marzenia były jak najbardziej realne. Każdy cel, nawet najbardziej wymagający jest w Twoim zasięgu.

Nie zwlekaj, umów się na spotkanie z naszym doradcą! Wśród naszych usług skierowanych do osób chcących zadbać o swoją przyszłość proponujemy:

plany finansowe

Plany Emerytalne

 • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Plany Oszczędnościowe spełniające marzenia:

 • na przyszłość Twojego dziecka
 • na wkład własny w wymarzony dom
 • na lepszą jakość życia

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

Nasza wiedza jest dostępna dla klienta, dzięki czemu inwestor ma zawsze pełną informację na temat rozwiązań jakie mu proponujemy.
Jesteśmy profesjonalistami - będąc inwestorem, otrzymasz pełną wiedzę na temat zaproponowanych Ci możliwości.
Jako nasz klient będziesz pracował z jednym specjalistą, który zajmie się Twoimi sprawami. W naszej ofercie znajduje się ponad 300 różnych funduszy inwestycyjnych z wielu towarzystw, a ich liczba wciąż rośnie. Dzięki temu możesz inwestować w najbardziej efektywne klasy aktywów. Dobierzemy rozwiązania do Twoich oczekiwań i profilu inwestycyjnego. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, którym możesz zaufać i powierzyć swoją przyszłość finansową.

Zapraszamy do naszego biura w centrum Siedlec! Wysłuchamy Twoich oczekiwań i zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązania. Gwarantujemy poufność - w naszym biurze znajdują się specjalne pomieszczenia do prowadzenia tego typu rozmów. Nie zwlekaj, zainwestuj w swoją przyszłość.