Co musisz wiedzieć przed złożeniem wniosku o Kredyt Hipoteczny?

Contact Us
wniosek o kredyt hipoteczny

Co musisz wiedzieć przed złożeniem wniosku o Kredyt Hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to jedna z największych decyzji finansowych, jakie podejmujemy w życiu. Wybór odpowiedniego rodzaju kredytu może znacząco wpłynąć na naszą sytuację finansową w długim okresie. Jednakże, przed podjęciem tej decyzji, ważne jest zrozumienie różnych opcji dostępnych na rynku. W niniejszym artykule omówimy kluczowe wybory, jakie należy podjąć przy zaciąganiu kredytu hipotecznego: oprocentowanie stałe czy zmienne, rata równa czy rata malejąca oraz rodzaj indeksacji, czyli kredyt oparty o WIBOR czy WIRoN.

Kredyt Hipoteczny z oprocentowaniem Stałym czy Zmiennym

Istnieja dwa główne typy oprocentowania: stałe i zmienne. Każdy z nich niesie ze sobą zalety i wady, które należy rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Oprocentowanie stałe gwarantuje niezmienność raty przez określony czas w umowie, najczęściej 5 lat. Zapewnia to stabilność budżetu domowego i przewidywalność kosztów kredytu.

Zalety oprocentowania stałego:

 • Stabilne raty: Miesięczne płatności pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania stałej stopy, co ułatwia planowanie finansów domowych.
 • Ochrona przed wzrostem stóp procentowych: Jeśli stopy procentowe wzrosną w trakcie trwania okresu ze stałym oprocentowaniem, rata kredytu nie ulegnie zmianie.
 • Łatwiejsza kalkulacja: Stałe raty ułatwiają oszacowanie całkowitego kosztu kredytu.

Wady oprocentowania stałego:

 • Wyższa stopa procentowa: Kredyty ze stałym oprocentowaniem są zazwyczaj droższe niż te ze zmiennym oprocentowaniem.
 • Brak możliwości skorzystania ze spadku stóp procentowych: Jeśli stopy procentowe spadną w trakcie trwania okresu ze stałym oprocentowaniem, kredytobiorca nie skorzysta z tej obniżki w ramach tej umowy.
 • Krótszy okres stałej stopy: Okres obowiązywania stałej stopy jest ograniczony, a po jego zakończeniu oprocentowanie może ulec zmianie.

Oprocentowanie zmienne opiera się na aktualnych stopach procentowych, najczęściej WIBOR lub WIRoN. Oznacza to, że wysokość raty może się zmieniać w zależności od wahań stóp procentowych.

Zalety oprocentowania zmiennego:

 • Niższa stopa procentowa: Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem są zazwyczaj tańsze niż te ze stałym oprocentowaniem.
 • Możliwość skorzystania ze spadku stóp procentowych: Jeśli stopy procentowe spadną, rata kredytu również ulegnie obniżce.
 • Dłuższy okres obowiązywania: Oprocentowanie zmienne obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu.

Wady oprocentowania zmiennego:

 • Niestabilne raty: Miesięczne płatności mogą się zmieniać, co utrudnia planowanie budżetu domowego.
 • Ryzyko wzrostu stóp procentowych: Jeśli stopy procentowe wzrosną, rata kredytu również ulegnie wzrostowi.
 • Trudniejsza kalkulacja: Zmienność rat utrudnia oszacowanie całkowitego kosztu kredytu.

Kredyt Hipoteczny z ratą równą czy malejącą

Wybierając kredyt, oprócz oprocentowania, należy również zdecydować się o sposobie spłaty zobowiązania. Dwie główne opcje to raty równe i raty malejące. Różnica między nimi polega na strukturze spłaty kapitału i odsetek.

Rata równa charakteryzuje się tym, że miesięczna kwota płatności jest stała przez cały okres spłaty kredytu (zakładając brak zmian stóp procentowych). Oznacza to, że na początku okresu spłaty większą część raty stanowią odsetki, a mniejszą kapitał. Z biegiem czasu proporcje te się zmieniają – rośnie udział kapitału, a maleje udział odsetek.

Rata malejąca z kolei działa na zasadzie spłaty stałej kwoty kapitału każdego miesiąca. Oznacza to, że odsetki maleją z biegiem czasu, a rata ulega obniżeniu. Początkowo raty malejące są wyższe niż raty równe, jednak w dłuższej perspektywie generują niższe koszty kredytu.

Zalety raty równej:

 • Stabilność: Stała wysokość raty ułatwia planowanie budżetu domowego.
 • Przewidywalność: Łatwiej oszacować całkowity koszt kredytu.
 • Niższe raty początkowe: Mogą być korzystne dla osób o niższej zdolności kredytowej.

Wady raty równej:

 • Wyższe koszty całościowe: W porównaniu do rat malejących, rata równa generuje wyższe koszty kredytu w dłuższej perspektywie.
 • Mniejsza część kapitału spłacana na początku: Większość odsetek jest płacona w początkowym okresie spłaty.

Zalety rat malejących:

 • Niższe koszty całościowe: Rata malejąca pozwala zaoszczędzić na odsetkach, co oznacza niższy całkowity koszt kredytu.
 • Większa część kapitału spłacana na początku: Szybsze spłacanie kapitału.
 • Mniejsze obciążenie na początku spłaty: Może być korzystne dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych na początku okresu kredytowania.

Wady rat malejących:

 • Wyższe raty początkowe: Mogą być problematyczne dla osób o niższej zdolności kredytowej.
 • Trudniejsza kalkulacja: Zmienna wysokość rat utrudnia oszacowanie całkowitego kosztu kredytu.

WIBOR czy WIRON przy Kredycie Hipotecznym

WIBOR i WIRON to dwa wskaźniki oprocentowania, które odgrywają kluczową rolę w polskim systemie finansowym. Choć ich nazwy brzmią podobnie, różnią się one sposobem naliczania i zastosowaniem.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to średnia stopa procentowa, po jakiej banki udzielają sobie pożyczek krótkoterminowych. Jest on ustalany codziennie na podstawie notowań banków i stanowi podstawę oprocentowania wielu produktów finansowych, m.in. kredytów hipotecznych i lombardowych.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) z kolei to stopa procentowa jednodniowych depozytów bankowych w NBP. Jest on liczony jako średnia ważona stóp procentowych z transakcji z danego dnia, co czyni go bardziej transparentnym i wiarygodnym wskaźnikiem od WIBOR-u.

Główne różnice między WIBOR-em a WIRON-em:

 • Metoda ustalania: WIBOR opiera się na deklaracjach banków, a WIRON na rzeczywistych transakcjach.
 • Rodzaj stóp: WIBOR uwzględnia stopy depozytowe i kredytowe, a WIRON wyłącznie stopy depozytowe.
 • Charakter: WIBOR patrzy w przyszłość i uwzględnia oczekiwania co do stóp procentowych, a WIRON odzwierciedla sytuację z przeszłości.
 • Zmienność: WIBOR może się zmieniać nawet codziennie, a WIRON jest aktualizowany co miesiąc.
 • Zastosowanie: w Kredytach Hipotecznych stosuje się aktualnie WIBOR 3 i 6 miesięczny oraz 1 miesięczny WIRON

Aktualnie w ofercie istnieje 1 bank udzelający kredyty na WIRoN-ie. W zwiazku z planowanym wycofaniem WIBORU do końca 2027r. W miarę upływu czasu kolejne banki zaczną zastepować WIBOR WIRON-em jako podstawowm wskaźnikiem oprocentowania kredytów hipotecznych. Oznacza to, że nowe umowy kredytowe oparte będą na WIRON-ie, a stare umowy stopniowo będą przechodzić na ten wskaźnik.

Jeśli masz kredyt hipoteczny zaciągnięty na WIBOR-ze z czasem Twój bank może zaproponować Ci przejście na WIRON. Warto rozważyć tę opcję, ponieważ WIRON jest zazwyczaj niższy od WIBOR-u, co może oznaczać oszczędności w ratach kredytowych. Aktualne wartości wskażników znajdziesz tutaj. Przed podjęciem decyzji o przejściu na WIRON, skonsultuj się z Ekspertem NOVO Finance, aby omówić wszystkie zalety i wady tej opcji.

Pamiętaj, że zarówno WIBOR, jak i WIRON są wskaźnikami zmiennymi, co oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Podsumowując, wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym oprocentowania, rodzaju rat, oraz rodzaju indeksacji. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: stabilność dochodów, awersja do ryzyka, plany na przyszłość. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje oraz skonsultować się z ekspertami finansowymi, którzy pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i sytuacji finansowej.

 

Chcesz udostępnić ten wpis?