Mieszkanie bez wkładu własnego

Kontakt

Mieszkanie bez wkładu własnego

Zródło obrazu: https://www.gov.pl/web/polski-lad/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego

Projekt Mieszkanie bez wkładu własnego ma się rozpocząć 26.05.2022 r. Jest on następstwem programu Rodzina na Swoim oraz Mieszkanie dla Młodych. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego  zagwarantuje wkład własny do 20% jednak maksymalna kwota to 100 tys. zł . W latach 2007-2013 funkcjonował program dopłat do kredytów hipotecznych  Rodzina na Swoim. Kupujący mieszkanie mogli skorzystać z rządowego dofinansowania do rat kredytowych przez okres 8 lat. Natomiast Program Mieszkanie dla Młodych, był wsparciem dla młodych osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Rozpoczął się 27 września 2013 r. i zakończył po 4 latach. Pomoc była w formie jednorazowej dopłaty do wkładu własnego, którą wypłacano w momencie uruchomienia kredytu hipotecznego.

Projekt Mieszkanie bez wkładu własnego będzie umożliwiał uzyskanie finansowania wynoszącego 100% ceny zakupu lub budowy domu. Oferta zostanie skierowana do osób, które osiągają stałe dochody, ale przy miesięcznej wysokości czynszu nie są w stanie odłożyć wystarczającej sumy wymaganej przez bank, ponieważ ceny mieszkań stale rosną, a tym samym zwiększa się niezbędny minimalny wkład własny. Państwo ma zapewniać gwarancję wkładu własnego do kredytów hipotecznych.

Obecnie na rynku są oferty bankowe umożliwiające uzyskanie finansowania powyżej poziomu LTV 80%, ale wówczas marża kredytu jest wyższa, bądź należy płacić dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu do momentu spadku stosunku kwoty kredytu do wartości nieruchomości, co powoduje wzrost raty kredytu. W przypadku programu Mieszkanie bez wkładu własnego to Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował do 20% wkładu własnego. Warunkiem uzyskania kredytu, pomimo gwarancji wkładu własnego, jest również pozytywna analiza wniosku przez dany bank, który indywidualnie rozpatruje dochody klienta, koszty utrzymania gospodarstwa w danym rejonie Polski oraz wiek emerytalny. Za preferencyjny kredyt można nabyć mieszkanie lub dom zarówno z rynku wtórnego i pierwotnego, a także zakupić działkę lub rozpocząć budowę domu.

Nieruchomość może być dowolnej wielkości-brak limitu powierzchni, jednak jego cena lub koszt budowy nie mogą przekroczyć limitu obowiązującego w danym rejonie Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantuje wkład własny do kwoty 100 tyś. złotych. Rządowy program zakłada także dopłaty do kredytu w związku z pojawieniem się dziecka. Na 2 dziecko dopłata w wysokości 20000 zł, 3 i kolejne po 60000 zł. Pieniądze te trafią do banku jako nadpłata kredytu, finalnie więc kwota pozostająca do spłaty będzie niższa.

Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest to, aby żaden z członków rodziny nie posiadał w momencie ubiegania się o kredyt, a także 5 lat wstecz, domu lub mieszkania. Finansowana nieruchomość musi być pierwszą. Wyjątek stanowią tutaj rodziny posiadające co najmniej dwoje dzieci. Mogą one być w posiadaniu maksymalnie jednej nieruchomości, której powierzchnia nie przekracza 50 m2 przy 2 dzieci, 75 m2 przy 3 i 90 m2 przy 4. Jeżeli dzieci jest więcej niż 5, limit ten nie obowiązuje. Warunkiem uzyskania dopłaty jest jednak późniejsza sprzedaż posiadanej nieruchomości.

Mieszkanie bez wkładu własnego dostępne będzie również w Siedlcach. Jako doradcy pomagamy klientom przejść często problematyczny proces kredytu z dopłatami. Przeprowadzaliśmy klientów przez poprzednie programy Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych nie tylko w Siedlcach, ale również w całym kraju. Będziemy Państwa informować o aktualnościach związanych z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Zapraszamy do sekcji kredyty hipoteczne.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Zapraszamy do naszego biura w Siedlcach.

Chcesz udostępnić ten wpis?