Wakacje Kredytowe 2024

Contact Us
Wakacje Kredytowe 2024

Wakacje Kredytowe 2024

Wakacje Kredytowe 2024: Ulga dla Kredytobiorców w Trudnych Czasach

Nowe Przepisy na Ratunek Finansowy

W nadchodzącym sezonie letnim Ministerstwo Finansów w Polsce wprowadza innowacyjne rozwiązania mające na celu pomóc osobom borykającym się z trudnościami w spłacie kredytu hipotecznego. Wakacje kredytowe na 2024 rok zostaną przedłużone, umożliwiając zawieszenie spłaty rat na cztery miesiące, bez naliczania dodatkowych odsetek. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 maja, z dwumiesięcznym okresem zawieszenia spłaty od 1 maja do 30 czerwca, oraz jednym miesiącem w każdym z kolejnych kwartałów.

Osoby, które mogą skorzystać z przedłużonych wakacji kredytowych

Osoby, które skorzystają z tego rozwiązania, to ci, których kredyt nie przekracza 1,2 miliona złotych, a wydatki związane z obsługą kredytu sięgają ponad 30% ich dochodu lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w przesłankach dostępu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zwiększając kwotę dochodu kwalifikującą do wsparcia oraz wydłużając okres jego udzielania.

Deklaracja Ministra Finansów: „Wakacje kredytowe to jedno z naszych narzędzi wsparcia dla osób spłacających kredyty hipoteczne w Polsce. Chcemy pomóc tym, którzy napotykają trudności finansowe, z uwzględnieniem różnych sytuacji życiowych” – powiedział minister finansów, Andrzej Domański.

Kto może skorzystać z przedłużonych wakacji kredytowych?

Osoby, które spełniają następujące kryteria, będą uprawnione do przedłużonych wakacji kredytowych na 2024 rok:

  • Posiadają kredyt hipoteczny w złotych o wartości nieprzekraczającej 1,2 mln zł.
  • Ponoszą wydatki związane z ratą kredytu w wysokości przekraczającej 30% dochodów lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub są niepełnosprawne).
  • Zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku.
  • Kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Ważne: Okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, przedłużając tym samym czas spłaty o miesiące, w których spłata była zawieszona. To nowoczesne rozwiązanie ma na celu wsparcie kredytobiorców, również tych posiadających kredyty walutowe.

Podsumowanie: Przedłużone wakacje kredytowe na 2024 rok stanowią korzystną propozycję dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oferując im potrzebną ulgę i oddech w codziennych wydatkach. Ministerstwo Finansów dąży do elastycznego wsparcia dla obywateli, aby skutecznie radzić sobie z dynamicznymi wyzwaniami ekonomicznymi. Na wszystkie Państwa wątpliwości i pytania odpowiedzą doradcy finansowi z Novo Finance. Zapraszamy na nasze poprzednie wpisy o wakacjach kredytowych oraz do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszego biura w Siedlcach.

Chcesz udostępnić ten wpis?